ligeløn_mærket_300x300
Mine Cookies logo

Ligeløn Mærket

Sådan tilmelder du dig:

  1. Hent Vores badge i den ønsket størrelse
  2. Indsæt det på din hjemmeside og sørg for det linker til www.ligeloen-maerket.dk
  3. Udfyld vores tilmeldningformular nedeunder

Efter vi har undersøgt om at vores badge er indsat, vil din hjemmeside fremgå på vores side med tilmeldte sites.

Ligeløn til lige arbejde

Loven kræver, at alle arbejdsgivere betaler mænd og kvinder den samme løn for at udføre samme eller lignende arbejde eller arbejde af samme værdi. Dette omfatter job, der er vurderet som ligeværdige i henhold til en jobvurderingsordning, eller hvor arbejdsgiveren har tildelt forskellige jobtitler til sammenlignelige job udført af mænd og kvinder, men med samme værdi med hensyn til færdigheder, indsats, ansvar og arbejdsvilkår. Det går også ud over løn og omfatter andre kontraktlige vilkår som f.eks. ret til årlig ferie, sygedagpenge og pensionsrettigheder

Arbejdsgiverne må ikke på nogen måde diskriminere ved at betale ulige løn til personer, der udfører samme eller lignende arbejde eller arbejde af samme værdi. For at overholde loven skal arbejdsgiverne gribe ind, hvis de mener, at der er forskelle mellem mænd og kvinder’s løn- og arbejdsvilkår.

Loven om ligeløn forbyder også mindre gunstig behandling af ansatte på grund af deres køn. Kvinder må ikke behandles dårligere end mænd med hensyn til kontraktmæssige vilkår, f.eks. forfremmelsesmuligheder eller adgang til uddannelse. Arbejdsgiverne skal sikre, at eventuelle forskelle mellem mænds og kvinders løn- og arbejdsvilkår er begrundet i legitime forretningsmæssige årsager

Vi optager kun website der vil være med til at kæmpe for ligeløn

og sikre, at alle medarbejdere behandles lige uanset køn. Vi reviderer også vores egen praksis for at sikre, at vi overholder de nødvendige love. Vi træffer proaktive foranstaltninger for at reducere eventuelle lønforskelle og opfordrer vores partnere i branchen til at gøre det samme

 

Download Mærket her:

ligeløn_mærket_150x150

Tilmeld din side til ligeløn mærket

14 + 12 =

Har du flere site der skal tilmeldes, er du velkommen til at kontakte os for at høre om jeres muligheder.

Kontakt os i dag

5 + 13 =

Klimavenlig hjemmeside
Dansk Hjemmeside
bæredygtig udvikling
vindenergi strøm
Miljø mærkning
Papirfrit
CSR Profil
sikker website
Nem nethandel
trygt nethandel
Miljørigtig Pakning
Grøn energi Mærket
energi spare
Grøn profil
Reducere co2